Bestuur

Het bestuur van Vaderhart.nl is een dagelijks bestuur. Het bestaat uit vier personen. Door op de naam te klikken lees je meer informatie over desbetreffend persoon.

  • Hannie Hiemstra (Voorzitter)
  • Margaretha van Faassen (Secretaris)
  • Anneke Elzenga (Alg. Bestuurslid)
  • Jan Kramer (Alg. Bestuurslid)

Een treffende definitie van bestuur is deze: Lichaam dat de dagelijkse gang van zaken bij een instelling of bedrijf leidt.

Naast het feit dat we als bestuur dicht bij onze mensen willen staan, willen we ook graag openheid van zaken geven door het nodige te publiceren wat duidelijkheid zal scheppen over de gang van zaken bij Vaderhart.nl.

Vaderhart.nl is een organisatie die bestaat uit vrijwilligers. Het bestuur wil voorwaarden scheppend besturen om visie en missie vorm te geven door het organiseren van hun WWJB Activiteiten. De functie van het bestuur is verdeeld in een vijftal punten.

  • Bewaking van de missie;
  • Structuur aanbrengen in de organisatie zodat iedereen naar behoren kan functioneren;
  • Creëren van veilige en betrouwbare omgeving om te functioneren;
  • Dragen van financieel verantwoording;
  • Toerusting van de medewerkers/vrijwilligers.

Vanuit de bestuurlijke leiding wil ze de vrijwilligers motiveren, disciplineren en enthousiasmeren en samen met hen, vanuit hun passie, de missie en visie van Vaderhart.nl realiseren.Privacybeleid