Amsterdam

Sinds januari 2020 ben ik, Jan, een dag per week actief bij De Tweede Mijl in Amsterdam. DTM is een inloophuis voor dak- & thuislozen. Vorig jaar is het verlangen in mijn hart geboren om Vaders liefde te laten zien aan mensen die zoveel zijn verloren. Mensen in enorme eenzaamheid.

Dienen, bedienen, helpen, luisteren en meelijden. Kortom er ‘ZIJN’ zonder met allemaal pasklare antwoorden of oplossingen te komen. Net als Jezus, te mogen zijn onder de meest gewone mensen.

‘Hij heeft machtige dingen gedaan. Trotse mensen heeft Hij vernederd. Machtige mensen heeft Hij hun macht afgenomen. Maar gewone mensen heeft Hij geëerd. Hongerige mensen heeft Hij veel gegeven. Maar rijke mensen heeft Hij met lege handen weggestuurd. (Luk. 1:51-53 – BB)

Vooral in deze tijd, met het Corona-virus, is het verschrikkelijk schrijnend dat ontelbaar veel mensen een veilig ‘thuis’ missen. Een ‘thuis’ is meer dan alleen een dak boven je hoofd. Het is een huis met de ‘t’ van tederheid. Wat dat betreft zijn er zoveel gebroken nesten waar eigenlijk kinderen in alle veiligheid zouden moeten opgroeien.

Zo ook onze mannen in Amsterdam. Wat hebben zij het zwaar, in deze tijd. DTM, en nog vele andere organisaties en initiatieven, doen werkelijk al het mogelijke om dak- en thuislozen nog te kunnen voorzien van het nodige.

Het is zo balen dat ik nu, mede vanwege persoonlijke situaties i.v.m. het Corona-virus, niet in staat ben om naar Amsterdam te gaan. Ik merk echt dat mijn hart bij deze mensen ligt. Iets van ‘vertrouwen en veiligheid’ voor ze te mogen zijn. Desalniettemin groeit mijn persoonlijk contact met verschillende mannen in Amsterdam.

Ik heb het echt naar mijn zin bij DTM en voor mij persoonlijk is het de uitdaging om de liefde van Vader God uit te dragen aan deze bijzondere doelgroep. En dat alleen door te ‘ZIJN’, tussen deze bijzondere mensen te mogen bewegen.

Mijn gebed is dat God, mijn lieve Papa mij voortdurend die bewogenheid en ontferming geeft die Jezus ook liet zien hier op aarde. Hij koos er voor om te dienen en te lijden. Ik wil ook meelijden met deze bijzondere mensen, gewoon door er te ‘ZIJN’!

Liefs,
JanPrivacybeleid