Onze naam

De naam Vaderhart.nl drukt uit dat wij de boodschap van het Vaderhart van God, tot herstel van identiteit, in heel Nederland bekend willen maken. Vaderhart.nl suggereert dus niet dat we een overkoepelend platform zijn van andere ‘Vaderhart-georiënteerde’ organisaties.

We zijn trots op onze naam!
Een naam die duidelijk laat zien wat onze bron is in het dienen van anderen in hun zoektocht naar hun identiteit. Herstel in onze identiteit is echt mogelijk, vanwege de Bron die toegankelijk is gemaakt door het volbrachte werk van Jezus Christus.

Gods gedachten over ons zijn altijd goed en brengen als geen ander middel herstel in ons leven. Allereerst in onze intimiteit met God. Slapen in de storm, wandelen op het water, is alleen mogelijk wanneer we verbonden zijn met en rusten mogen bij het hart van God de Vader!Privacybeleid