Wie zijn wij?

Vaderhart.nl is een interkerkelijke organisatie die zich toelegt op het organiseren van WeetWieJeBent evenementen. Zij wil jou helpen in je zoektocht naar en het ontdekken van wie je bent. Je identiteit! Het Vaderhart van God is de bron waar we herstel vinden van onze gebroken identiteit. Een identiteit die gevormd is door de gebrokenheid waar we allemaal mee te maken hebben. Gods gedachten over jou zijn goed, vol genade, liefde en vergeving.

Het begin
In 2002 is zij begonnen met evangelisatiewerk als Evangelisatiewerkgroep Epafras. In 2005 zijn daar de WeetWieJeBent-activiteiten bijgekomen. We zijn toen begonnen met het organiseren van Conferenties. Later, op 16 oktober 2007 is Stichting Epafras geboren, opgericht door Jan Kramer. Na verloop van tijd werden we ons bewust dat we ons meer moesten concentreren op de kern van onze boodschap. Weet Wie Je Bent in Gods oog. We zijn toen gestopt met evangelisatiewerk en de focus kwam meer te liggen op het Vaderhart van God. Dit werd onze hoofdboodschap. Het hart van God de Vader is de enige bron waar we herstel mogen vinden voor onze identiteit. Gods gedachten over ons brengen herstel in ons leven! In 2015 heeft de stichting besloten, na een periode van bezinning en heroverweging, ‘Hoe gaan we verder’, om de naam te veranderen in Vaderhart.nl. Hiermee zet zij een nog duidelijker beeld neer van waar ze voor staat.

Jan Kramer
Oprichter van stichting Epafras was Jan Kramer, geboren in Urk. Jan is geraakt door de liefde van de Vader, en weet zich geroepen om de boodschap van het Vaderhart te verkondigen. Hij heeft door zinloos geweld, een confrontatie met agressie, tijdens zijn verblijf in Canada, een hersenletsel opgelopen. Het is een lang proces om te accepteren dat Gods kracht zich juist in onze zwakheid openbaart. Jan geeft leiding aan Vaderhart.nl, terwijl een team van vrijwilligers hem ondersteunt bij het organiseren en uitvoeren van de activiteiten. Samen met Hannie Hiemstra, Margaretha van Faassen en Anneke Elzenga vormt Jan het bestuur. Meer informatie over het bestuur en de bestuursleden, klik hier!Privacybeleid