WWJB Conferenties

Het gaat op de conferenties om de intimiteit die God zoekt met zijn kinderen. God wil Zijn liefdesstroom over je uitgieten als een douche, waardoor je verfrist en je leven zich vernieuwt. God spreekt alle talen, niet alleen die van het verstand, maar ook die van het gevoel, van de ervaring. Er zijn zoveel kanalen waarlangs God je wil laten ervaren hoeveel Hij van je houdt: alle zintuigen schakelt Hij in. Dat zul je ook merken op de conferenties.

Hoe ziet zo’n conferentie eruit?

Voor een algemeen programma, onder voorbehoud, klik hier!

Na aankomst op de locatie op vrijdagavond, maakt een ieder kennis met zijn of haar groepje, het zogenaamde Going Deeper, onder het genot van een maaltijd. Daarna beginnen we de conferentie met lofprijs en aanbidding, waarin we God ontmoeten als liefdevolle Vader. We maken kennis met de spreker, die zijn eerste bijdrage zal leveren over het Vaderhart van God.

De zaterdagmorgen begint met de Morning Glory: quality-time in de aanwezigheid van Vader. Dan begint het morgenprogramma, waarin we leren zien hoe nodig we God hebben en hoe er gebrokenheid in ons leven bestaat. Tijdens de middagactiviteit is er ruimte voor ontspanning en/of groepsbespreking. De zaterdagavond staat in het teken van herstel. We ervaren Gods liefdevolle armen om ons heen, aan het hart van de Vader is herstel, troost en begint een nieuw leven. We sluiten de avond af met een gezellig samenzijn.

Zondagmorgen begint opnieuw met een Morning Glory, waarna de ochtend samenkomst plaatsvindt, waarin het ‘Kruis’ centraal staat, als enige toegang tot het hart van de Vader. Deze zondag vieren we samen het avondmaal. Na deze dienst sluiten we de conferentie af met een maaltijd en nemen de groepsdeelnemers afscheid van elkaar.

Tijdens onze conferenties streven we naar een sfeer van onderlinge liefde, rust, waardering en acceptatie, zodat er volop ruimte wordt geboden aan een persoonlijke ontmoeting met God binnen een omgeving waarin iedereen zichzelf kan zijn.

Ontdek het geheim van wie je werkelijk bent in Gods oog. Dat zal je kracht zijn voor een leven in intimiteit en van gebrokenheid tot herstel.

De data van de WWJB Conferenties 2019:

In het najaar 2019 hopen we opnieuw onze WWJB Conferenties te houden:

  • 1 t/m 3 november – WWJB Najaars Vrouwenconferentie 2019 in Bantega met Georgine Hartnack als spreker.
  • 29/11 t/m 1 december – WWJB Najaars Gemengde conferentie in De Glind met Otto de Bruijne als spreker.

Thema voor beide weekenden is: Hemelse Romantiek!

Om in te schrijven voor onze activiteiten, ga naar de agenda!Privacybeleid